Learn the Quran » Albanian Translation

Sheikh Ibrahim Al-Akhdar recites from Surat Al-Ahzab verse no. 18 to verse no. 30.

Al-Ahzab 33:18-30

Sheikh Ibrahim Al-Akhdar recites from Surat Al-Ahzab verse no. 18 to verse no. 30.

Read More »
Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Kurani i Madhërishëm 1

Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Read More »
Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Kurani i Madhërishëm 2

Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Read More »
Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Kurani i Madhërishëm 3

Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Read More »
Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Kurani i Madhërishëm 4

Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Read More »
Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Kurani i Madhërishëm 5

Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Read More »
Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Kurani i Madhërishëm 6

Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Read More »
Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Kurani i Madhërishëm 7

Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Read More »
Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Kurani i Madhërishëm 8

Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Read More »
Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe El-Anfal ajeti 41 Për të Et-Teube ajeti 92Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe El-Anfal ajeti 41 Për të Et-Teube ajeti 92

Kurani i Madhërishëm 9

Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe El-Anfal ajeti 41 Për të Et-Teube ajeti 92Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe El-Anfal ajeti 41 Për të Et-Teube ajeti 92

Read More »