Learn the Quran » Albanian Translation

Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe El-Anfal ajeti 41 Për të Et-Teube ajeti 92Kurani i

Kurani i Madhërishëm 10

Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe El-Anfal ajeti 41 Për të Et-Teube ajeti 92Kurani i

Read More »
Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Kurani i Madhërishëm 11

Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Read More »
Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Kurani i Madhërishëm 12

Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Read More »
Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Kurani i Madhërishëm 13

Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Read More »
Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Kurani i Madhërishëm 14

Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Read More »
Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Kurani i Madhërishëm 15

Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Read More »
Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Kurani i Madhërishëm 16

Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Read More »
Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Kurani i Madhërishëm 17

Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Read More »
Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Kurani i Madhërishëm 18

Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Read More »
Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Kurani i Madhërishëm 19

Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe

Read More »