IKURAN EYINGCWELE INCAZELO YAMA VESI AKHETHIWE NGESI ZULU

IKURAN EYINGCWELE INCAZELO YAMA VESI AKHETHIWE NGESI ZULU

2013-12-24T11:13:22

Translation of the Meaning of Some Ayaht of the Holy Quran in Zulu