కరుణ చూపేవారిపైనే అల్లాహ్ అనుగ్రహం

కరుణ చూపేవారిపైనే అల్లాహ్ అనుగ్రహం

2024-07-13T22:28:41

కారుణ్యమనే సుగుణం దౌర్భాగ్యుని హృదయంలోనుండి తప్ప, మరెవరి హృదయం నుండీ తీసివేయబడదని ముహమ్మద్ ప్రవక్త (స) సెలవిచ్చారు

అతిథి మర్యాదలో దైవప్రస్నత…

అతిథి మర్యాదలో దైవప్రస్నత…

2024-07-12T21:11:28

తమ అవసరాలకంటే, ఇతరుల అవసరాలకు ప్రాధాన్యత నివ్వడం, వారి కష్టసుఖాలలో పాలు పంచుకోవడం, అతిథులను గౌరవించడం అత్యున్నతమైన పుణ్యకార్యాలు.

బాధ్యతను విస్మరించడం కూడా దోషమే

బాధ్యతను విస్మరించడం కూడా దోషమే

2024-07-11T21:05:57

ప్రజల బాగోగులు, వారి సంక్షేమం పట్టని వాళ్లు… పాలకులుగా, ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉండడానికి అనర్హులు. ప్రజా సంక్షేమమే పాలకుల అసలు ధ్యేయం.

సచ్ఛీలురే స్వర్గానికి అర్హులు

సచ్ఛీలురే స్వర్గానికి అర్హులు

2024-07-10T19:53:18

ప్రవక్త మహనీయులు ఇలా అన్నారు:‘‘ప్రళయ దినాన విశ్వాసి కర్మల త్రాసులో ఉంచబడే అత్యంత విలువైన వస్తువు అతడి సత్‌ప్రవర్తనే. (తిర్మిజి) అందుకని ప్రవర్తనను మంచిగా తీర్చిదిద్దుకుని సమాజంపట్ల, సాటి మానవులటప్ల బాధ్యతను గుర్తెరిగి, నడచుకోవాలి. ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ మన మాటల ద్వారాగానీ, చేతల ద్వారాగానీ ఎదుటివారికి ఇబ్బంది కలగకుండా జాగ్రత్తపడాలి. ఇలాంటి సచ్ఛీలురు, సత్యసంధుల కోసమే స్వర్గద్వారాలు తెరుచుకుని ఉంటాయి.

హృదయ విజేత ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స)

హృదయ విజేత ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స)

2024-07-09T18:47:29

నాది ఎంతటి అజ్ఞానం? ఎంతటి మూర్ఖత్వం? కళ్లనుండి ఆనందబాష్పాలు రాలుతుండగా, ‘‘బాబూ ముహమ్మద్! (స) నేనెక్కడికీ వెళ్లను. నిజానిజాలు తెలుసుకోకుండా చెప్పుడు మాటలు విని తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకున్నాను. అపోహలకు లోనై, అనవసర ద్వేషాన్ని పెంచుకున్నాను. ఇప్పటినుంచి ఇక నీ మాటలే వింటాను’’ అంటూ ముహమ్మద్ ప్రవక్త(స)కు ప్రియశిష్యురాలిగా మారిపోయింది.

ఒకే శబ్దం… ఒకే లయ అల్లాహ్

ఒకే శబ్దం… ఒకే లయ అల్లాహ్

2024-07-08T18:28:37

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముస్లింలు సృష్టికర్తను సూచించే, పలికే ఏకైకపదం అల్లాహ్! ఇస్లామ్ న్ని అనుసరించేవారు విశ్వవ్యాప్తంగా ఎక్కడ ఏ భాష మాట్లాడేవారైనా సరే తమ ప్రభువును అల్లాహ్ అని మాత్రమే పిలుస్తారు.

ధర్మానుసరణతోనే జీవితాల్లో శాంతి

ధర్మానుసరణతోనే జీవితాల్లో శాంతి

2024-07-07T17:54:41

ఆయన జీవన విధానం మానవాళికంతటికీ ఆదర్శమని, సమస్త మానవాళికీ ఆయన కారుణ్యమనీ పవిత్ర ఖురాన్ స్పష్టం చేసింది. (ముహమ్మద్) మేము నిన్ను యావత్తు ప్రపంచవాసుల పాలిట కారుణ్యంగా చేసి పంపాము. (అంబియా 107) ‘ప్రవక్త జీవన విధానంలో మీకు మంచి ఆదర్శం ఉంది’ (అహెజాబ్ 21).

ఆషూరాఅ రోజు ఉపవాసం యొక్క విశిష్టత

ఆషూరాఅ రోజు ఉపవాసం యొక్క విశిష్టత

2024-07-06T17:11:20

ఈ రోజు చాలా శుభమైనది. పూర్వం నుండే దీని పావనత్వం మరియు ఔన్నత్యం ప్రసిద్ది గాంచి యున్నది. పూర్వ సమాజములలో నెలల నిర్ణయం ఇంగ్లీషు క్యాలెండరును బట్టికాక, చంద్రుడ్ని గమనాన్ని బట్టి జరిగేదని స్పష్టమవుతున్నది. ఎందుకంటే రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా తెలిపి ఉన్నారు – అల్లాహ్ ముహర్రం 10 వ తేదీన ఫిరౌను మరియు అతడి సహచరులను వినాశం చేసినాడు. మరియు ప్రవక్త మూసా అలైహిస్సలాం మరియు అతని సహచరులకు ఆ రోజున విజయం ప్రసాదించినాడు.

మానవ విలువల పరిరక్షణకు ప్రేరణ

మానవ విలువల పరిరక్షణకు ప్రేరణ

2024-07-05T16:56:29

ఓ నూతన రాజ కీయ, సాంఘిక, సామాజిక, ఆధ్మా త్మిక, నైతిక వ్యవస్థ ఉనికిలోకొచ్చింది. అందుకే హి.శ.తో ప్రారంభమయ్యే ఈ మాసానికి ఇంతటి ప్రత్యేకత. అంతే కాకుండా ఈ మా సంలోనే యౌమె ఆఘారా కూడా ఉంది. కొన్ని ప్రత్యే కతల దృష్ట్యా ముహర్రం మాసం పదవ తేదీని యౌమె ఆఘారా అంటారు.

ముహర్రం శుభాలు

ముహర్రం శుభాలు

2024-07-04T15:32:48

ముహర్రం అనే పేరు దాని పవిత్రతను సూచిస్తున్నది మరియు ధృవపరుస్తున్నది – అల్లాహ్ పదాలు (ఖుర్ఆన్ పదాల భావానికి అర్థం): “కాబట్టి మీకుగా మీరు దారి తప్పవద్దు…” అంటే ఈ పవిత్ర మాసములలో మీరు స్వయంగా తప్పులు చేయవద్దు. ఎందుకంటే ఈ పవిత్ర మాసములలోని తప్పులు, పాపములు మిగిలిన మాసములలోని తప్పులు, పాపముల కంటే తీవ్రమైనవి.

ముహర్రం – సాంప్రదాయాలు, దురాచారాలు

ముహర్రం – సాంప్రదాయాలు, దురాచారాలు

2024-07-03T14:47:29

అబ్దుర్రహ్మాన్ “ముహర్రముల్ హరామ్” ఇస్లామీయ క్యాలండర్ ప్రకారం మొదటి మాసం. ప్రతి సంవత్సరం ఈ మాసం వచ్చి- నప్పుడు ప్రవక్త జీవితంలోని అతి ముఖ్యమైన ఘట్టం గుర్తుకు వస్తుంది. అదే ‘హిజ్రత్’ (మక్కా నుండి మదీనాకు వలసపోవుట). హిజ్రత్ తరువాతనే ఇస్లాం ధర్మం బల పడింది. ఇతర ప్రాంతాలకు అతి వేగంగా పాకింది. ఇస్లాం దర్మాన్ని కాపాడుటకొనుటకు స్వదేశాన్ని వీడిపోయే సందర్భం వచ్చినా నేను సిద్ధం అన్న విషయాన్ని గుర్తు చేస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం ఈ ముహర్రం […]

ముహర్రం & ఆషురాహ్ యొక్క స్థానం

ముహర్రం & ఆషురాహ్ యొక్క స్థానం

2024-07-02T14:36:11

“నిశ్చయంగా అల్లాహ్ దగ్గర నెలల సంఖ్య కేవలం 12 మాత్రమే. ఇది భూమ్యాకాశాలు సృష్టించిన దినం నుండి అల్లాహ్ గ్రంథంలో వ్రాయబడి ఉన్నది. వాటిలో నాలుగు నిషిద్ధమైనవి.”

దైవేతర దాస్యాన్ని సహించని పక్షి

దైవేతర దాస్యాన్ని సహించని పక్షి

2024-07-01T14:10:01

ఇంతకు ఏమిటా అతి ముఖ్య సమా చారం? అదే మానవ స్వభావానికి వ్యతిరేక మైన సమాచారం. ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించే సమాచారం. మూర్ఖత్వాన్ని సూచించే సమాచారం. అంధకారం అలుముకున్న సమాచారం. అతి వింత సమాచారం. పక్షి సయితం ఊహించని సమాచారం.

మస్జిదె నబవీని సందర్శించని హజ్జ్‌ నాసిరకపు హజ్జ్‌గా మిగిలిపోతుందా?

మస్జిదె నబవీని సందర్శించని హజ్జ్‌ నాసిరకపు హజ్జ్‌గా మిగిలిపోతుందా?

2024-06-30T13:49:28

మస్జిదె నబవీని సందర్శించని హజ్జ్‌ నాసిరకపు హజ్జ్‌గా మిగిలిపోతుందా?

సభ్యతా సంస్కారాల సరోవరం నమాజు

సభ్యతా సంస్కారాల సరోవరం నమాజు

2024-06-29T12:32:24

నమాజు చేసే ప్రతి వ్యక్తీ శుచీ, శుభ్రతలను పాటించటం అవశ్యం. ఇస్లాం తొలి ఆజ్ఞలలో తహారత్‌ ఒకటి. దైవప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స )పై రెండవసారి అవతరించిన దివ్యవాణి శుచీశుభ్రల (తహారత్‌) కు సంబంధించినదే. ఉదాహరణకు:- ”నీ దుస్తులను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకో. అశుద్ధతను వదలిపెట్టు”. (అల్‌ ముద్దస్సిర్‌ – 4,5)

నఫిల్‌ నమాజులు

నఫిల్‌ నమాజులు

2024-06-28T11:07:49

సున్నతే గైర్‌ ముఅక్కదా నిర్ధారిత సమయం పేరు లేనివి”అబ్దుల్లాహ్‌ బిన్‌ ఉమర్‌(ర)కథనం: దైవప్రవక్త(స) గారి పది రకాతులు నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నాయి. రెండు రకాతులు జుహ్ర్‌ నమాజుకు ముందు, రెండు రకాతులు తరువాత, మగ్రిబ్‌ తర్వాత రెండు రకాతులు, ఇంటి వద్ద చేసేవారు. అలాగే రెండు రకాతులు ఇషా ఫర్జ్‌ నమాజ్‌ అనంతరం ఇంటి వద్దనే చేసేవారు. రెండు రకతులు ఫజ్ర్‌ (నమాజుకు) ముందు చేసేవారు.” (బుఖారి 1126)

జుమా నమాజు

జుమా నమాజు

2024-06-27T10:49:48

”రేపు ప్రళయ దినాన అందరి తర్వాత వచ్చి అందరికన్నా ముందుండే సముదాయం మేమే అవుతాము. యూద క్రైస్తవులకు మనకన్నా ముందు గ్రంథం ఇవ్వబడింది, వారు ఆ విషయంలో విభేదించుకున్నారు. ప్రతి విషయంలోనూ ప్రజలు మా వెనకాలే ఉంటారు. మమ్మల్నే అనుసరిస్తారు. ”యూదులు రేపు, క్రైస్తవులు మర్నాడు” అన్నారు. (బుఖారీ 836, ముస్లిం 855)

ప్రయాణికుని నమాజు

ప్రయాణికుని నమాజు

2024-06-26T10:43:13

యాలా బిన్‌ ఉమయ్యా (ర) గారి కథనం – ఆమె ఇలా అన్నారు: నేను హజ్రత్‌ ఉమర్‌ (ర) గారితో ”మీరు ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు, అవిశ్వాసులు మిమ్మల్ని వేధిస్తారనే భయం గనక మీకుంటే మీరు నమాజులను కుదించుకోవడంలో తప్పు లేదు. నిశ్చయంగా అవిశ్వాసులు మీకు బహిరంగ శత్రువులే”. (నిసా: 101) అన్న వచనం విన్పించి ఇప్పుడయితే మునుపటి లాంటి భయోత్పాత స్థితి లేదు కదా! అన్నాను. అందుకు ఆయన (ర) నీకు ఈ విషయం వింతగా తోచినట్లే నాకూ తోచింది. నేనీ విషయమయి దైవప్రవక్త (స) వారిని సంప్రదించగా ఆయన (స) ఇలా ఉపదేశించారు: ”నమాజును ఖస్ర్‌ చేసుకునే సౌలభ్యాన్ని కలుగజేసి అల్లాహ్‌ మీకు మేలు చేశాడు. అల్లాహ్‌ చేస్తున్న మేలును వద్దనకండి”. (ముస్లిం: 686)

అర్కానుస్సలాహ్‌

అర్కానుస్సలాహ్‌

2024-06-25T09:47:15

ప్రతి విషయంలోని రుక్న్‌ అనేది పునాది లాంటిది. మరి నమాజులో రుకూ, సజ్దా మొదలైనవి నమాజు మూలాధారాలు అనబడతాయి.మరి నమాజులోని ఈ అర్కాన్లు సంపూర్ణంగా, సరైన భంగిమలతో, సరైన క్రమపద్ధతిలో, జిబ్రయీల్‌ (అ) నుండి దైవప్రవక్త ముహమ్మద్‌(స)ను నేర్పిన విధానం ప్రకారం లేక పోయినప్పుడు ఆ నమాజు నమాజు కాజాలదు. నమాజులో 13 అర్కాన్లు ఉన్నాయి.

నమాజ్‌ కొరకు షరతులు

నమాజ్‌ కొరకు షరతులు

2024-06-24T09:35:10

ఇబ్నె అబ్బాస్‌(ర) కథనం ప్రకారం దైవప్రవక్త(స) మక్కా లేక మదీనాలోని తోటలోగుండా వెళ్తుంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు వారి సమాధులలో శిక్షించబడుతున్న శబ్దాన్ని విన్నారు. వెంటనే ప్రవక్త(స) ఇక్కడ ఇద్దరు శిక్షింబడుతున్నారు, దైవప్రవక్త(స) ఇలా అన్నారు ”వీరిద్దరు శిక్షింబడుతున్నారు కాని పెద్ద కారణంగా శిక్షించబడటం లేదు” తరువాత ఇలా అన్నారు ”జాగ్రత్తగా వినండీ, వీరిద్దరిలో ఒకరు మూత్ర విసర్జన చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించేవాడు కాదు. మరియు రెండవ వ్యక్తి చాడీలు చెప్పుకుంటూ తిరిగేవాడు. తరువాత దైవప్రవక్త(స) ఒక చెట్టు కొమ్మను తెప్పించి దానిని రెండు భాగాలుగా త్రుంచి వారిద్దరి సమాధులపై పూడ్చారు. మీరిలా ఎందుకు చేసారని ప్రశ్నించగా ఆయన(స) బహుశ ఆ కొమ్మలు ఎండిపోయేంత వరకు వారికి శిక్ష తగ్గవచ్చు అని సమాధానమిచ్చారు. (బుఖారి 213)